Världsbutiken

Världsbutiken
Världsbutiken erbjuder rättvist handlade varor som gör att producenterna i Afrika, Asien och Latin-Amerika får lön som man kan leva på. Rättvis handel Fair Trade papper på FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna.

Adress: Bruksgatan 29
Telefon: 042-13 31 17
E-post: varldsbutikenhelsingborg@telia.com
Webb: varldsbutikenhelsingborg.org Extern länk!

Sociala medier: Världsbutiken  på Facebook

Öppet*
Vardag:  10.00-18.00
Lördag:  10.00–16.00

* med reservation för avvikelser och/eller ändringar

« tillbaka