Kontaktcenter

Kontaktcenter
Helsingborg kontaktcenter är din väg in i kommunen

Till oss kan du vända dig med alla dina ärenden och frågor som har med vår kommun att göra. Våra kommunvägledare finns på plats för att hjälpa dig, och om det skulle behövas så vägleder vi dig vidare till rätt person eller verksamhet inom Helsingborgs stad.

Det här kan du få hjälp med på Helsingborg kontaktcenter:
•Ärenden inom barnomsorg, skola, utbildning och kultur och fritid.
•Ärenden inom äldreomsorg, stöd och sociala frågor.
•Ärenden inom byggande, boende och miljö och tillstånd.
•Alla möjliga andra frågor, till exempel frågor om stadens organisation eller politik.

Du som tidigare kontaktat stadsbyggnadsförvaltningens kundservice för att få hjälp med olika ärenden ska fortsättningsvis vända dig till kontaktcentret. Det gäller:
•felanmälan
•skolbusskort
•parkeringstillstånd
•nycklar till cykelgarage
•situationsplaner
•bygglovsarkivet

Du som tidigare har vänt dig till vård- och omsorgsförvaltningens kundcenter är nu välkommen till Helsingborg kontaktcenter för att få hjälp med:
•information och ansökan om hemservice och trygghetslarm
•information om vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter
•tips om träffpunkter och dagverksamheter
•information och intresseanmälan till trygghetsboenden

Specialistfunktioner på Helsingborg kontaktcenter

Vi har också samlat ett specialistteam med rådgivare som bland annat kan hjälpa dig med konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning, energi- och klimatrådgivning samt migrationsservice och frågor om EU. På kontaktcenter träffar du även stadens äldreombud, ombud för funktionsnedsatta och Frivilligcentralen. Läs mer om specialistfunktionerna på Helsingborg kontaktcenter.

Adress: Stortorget 17
Telefon: 042-10 50 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se
Webb: www.helsingborg.se/kontaktcenter Extern länk!

Öppet*
Vardag:  Mån-Tor 07:00-19:00, Fre 07:00-19:00
Lördag:  10.00–15.00
Söndag: 00.00–00.00

* med reservation för avvikelser och/eller ändringar

« tillbaka