Parkering i City

I Helsingborgs city finns många parkeringsalternativ.

På Helsingborgs stads webbplats finns en karta över de kommunala parkeringarna. Den visar hur mycket det kostar per timme och hur länge du får stå där. Skyltar vid infarterna till Helsingborg ger dig aktuell information om var det finns lediga parkeringsplatser.

Till information på helsingborg.se/parkering

Det finns även privata parkeringsalternativ. Parkeringsföretaget Q-Park har till exempel ett par centrala parkeringar i Helsingborgs city.

Till information på q-park.se