Parkering i City

Helsingborgs stad kan erbjuda över 3500 parkeringsplatser i city. För att underlätta ditt sökande finns ett parkerings-ledningssystem som hela tiden på tydliga skyltar visar aktuell information om var det finns lediga platser.

Tider och priser med mera på Helsingborg stads parkeringskarta helsingborg.se Extern länk!

Parkeringhus, parkeringsplatser för rörelsehindrade och liten parkeringslathund, se PDF här Extern länk!

Hitta parkering via din smartphone

Du kan nu enkelt se var du kan parkera i Helsingborg direkt i mobilen.

Hitta parkering via smartphonen

Med hjälp av webb-appen ”Parkera i Helsingborg” kan du som trafikant hitta parkeringsplatser i Helsingborg och få information om en del av de vanligare parkeringsskyltarna.

Läs mer om appen och ladda ner den på Helsingborg stads webbplats, här Extern länk!

Scanna QR-koden här till höger direkt, snabbt och enkelt.

Parkera här i Helsingborg