Streetfood i city

I dagsläget har Helsingborgs stad avtal med totalt sex aktörer som driver traditionella foodtrucks och matvagnar. Vi har även intressenter som vill köra igång verksamhet med cykel- och mopedvagnar och har en bra dialog med de som visar intresse för att starta en streetfood-verksamhet.

  • Det är fantastiskt kul att flera lokala krögare satsar på streetfood. Den 1 oktober har vi ett streetfood-evenemang i city i samband med Kullagatans 55-års jubileum, för att uppmärksamma de aktörer som redan är i gång och uppmuntra fler till att haka på, säger Jill Paulsson, projektledare för streetfood-samarbetet i Helsingborgs stad.

Konceptet och satsningen på streetfood i Helsingborg är ett av resultaten från satsningen och projektet Matstaden Helsingborg, och ett samarbete mellan Helsingborgs stad och de streetfood-aktörer staden skriver avtal med. Läs mer på streetfoodhelsingborg.se.

För mer information kontakta: Jill Paulsson, projektledare för streetfood-satsningen, stadsbyggnadsförvaltningen Tel: 042-10 32 50, e-post: streetfood@helsingborg.se.